Yhteistyökumppanimme tuotantolaitos Congalsa A Coruñassa on edelläkävijä niin uusiutuvassa energiassa kuin kestävässä kehityksessä kalastuksen saralla.

MSC-sertifioinnin lisäksi Congalsa liittyi ensimmäisenä yrityksenä Espanjassa Sustainable Fisheries Partnersip:iin (SFP), joka on voittoa tavoittelematon järjestö. Globaali järjestö haluaa elvyttää liikakalastuksen seurauksena kärsineet kalakannat sekä vähentää kalatalouden sosiaali- ja ympäristövaikutuksia. SFP tähtää kunnianhimoiseen tavoitteeseen – 100 % merillä tuotetuista resursseista tulee pyydystää ja tuottaa kestävästi.

Organisaatio tekee töitä läpi linjan aina osakkeenomistajista tuotantoketjuun edistääkseen kestävämpää kalastusta. SFP:n jäsenyrityksen johtavat myös kehitysprojekteja (Improvement Projects), joiden tarkoituksena on parantaa holistisesti globaalin kalatalouden hyvinvointia.

Congalsa johtaa kahta kehitysprojektia yhdessä kaikkien kalastuksen yleisen terveyden ja kestävän kehityksen edistämiseen liittyvien sidosryhmien kanssa: kalastajat, paikallisviranomaiset, tutkimuskeskukset, jalostusteollisuus ja vähittäiskauppaketjut.