Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – Äyräistukku (Frisch Haus Finland Oy)
Tämä tietosuojaseloste kertoo, miten Äyriäistukku kerää ja käsittelee asiakkaidensa
henkilötietoja. Tietosuojaselosteessa käsitellään myös asiakkaiden oikeuksia
henkilötietojensa käsittelyssä. Äyriäistukku sitoutuu huolehtimaan asiakkaiden
yksityisyyden suojasta ja noudattamaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

1. Rekisterinpitäjä
Äyriäistukku Y-tunnus: 0104242-1 Osoite: Vanha Talvitie 8A, 00580 Helsinki Puhelin:
09-774 5020 Sähköposti: ayriaistukku@ayriaistukku.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Äyriäistukku käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:
– Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
– Tilauksen toimittaminen
– Asiakaspalvelun toteuttaminen
– Laskutus ja maksujen hallinta
– Markkinointiviestintä (jos asiakas on antanut suostumuksensa)

3. Käsiteltävät henkilötiedot
Äyräistukku käsittelee seuraavia henkilötietoja:
– Asiakkaan nimi
– Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
– Tilauksen tiedot (tilattavat tuotteet, toimitusosoite)
– Maksutiedot (maksutapa, maksajan nimi ja osoite, tilinumero)
– Asiakaspalautteet ja reklamaatiot

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Äyräistukku käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja seuraavilla oikeusperusteilla:
– Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen (sopimus)
– Tilauksen toimittaminen (sopimus)
– Asiakaspalvelun toteuttaminen (oikeutettu etu)
– Laskutus ja maksujen hallinta (sopimus)
– Markkinointiviestintä (suostumus)

5. Henkilötietojen säilytysaika
Äyriäistukku säilyttää asiakkaidensa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen yllä
mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi Äyräistukku noudattaa voimassa
olevaa lainsäädäntöä henkilötietojen säilytysajasta.

6. Henkilötietojen vastaanottajat
Äyriäistukku ei luovuta asiakkaidensa henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, ellei se ole
tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

7. Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Äyriäistukku ei siirrä asiakkaidensa henkilötietoja EU:n ulkopuolelle.

8. Asiakkaiden oikeudet
Asiakkailla on seuraavat oikeudet henkilötietojensa käsittelyssä:
– Oikeus tarkastaa omat henkilötietonsa
– Oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojen korjaamista

– Oikeus pyytää tietojen poistamista, jos niitä ei enää tarvita
– Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
– Oikeus siirtää omat henkilötietonsa järjestelmästä toiseen
– Oikeus peruuttaa suostumuksensa markkinointiviestintään
Asiakkaat voivat käyttää oikeuksiaan lähettämällä kirjallisen pyynnön rekisterinpitäjän yllä
mainittuun osoitteeseen.
Asiakas voi myös halutessaan tehdä valituksen Tietosuojavaltuutetulle henkilötietojensa
käsittelystä. Alla heidän yhteystietonsa:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Kirjaamo: 029 566 6768

9. Tietoturva
Äyriäistukku toteuttaa tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet
henkilötietojen suojaamiseksi oikeudettomalta pääsyltä, hävittämiseltä,
muuttamiselta tai luovuttamiselta.

10. Evästeet
Äyriäistukku käyttää evästeitä verkkosivustollaan kävijämäärien seuraamiseen ja
käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Evästeet tallentuvat käyttäjän laitteelle.
Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksista.

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen
Äyriäistukku pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset astuvat
voimaan, kun ne on julkaistu verkkosivustolla.

Viimeisin päivitys: 4.5.2023.